14 marca- Międzynarodowy Dzień Liczby π w ZSP nr 4 w Modlinie Twierdzy.

Liczba π [pi] to stała matematyczna w przybliżeniu równa 3,14. Datę 14 marca w notacji amerykańskiej zapisuje się jako 3.14, co kojarzy się z przybliżeniem liczby pi, dlatego Międzynarodowy Dzień Liczby π obchodzony jest właśnie 14 marca. 

Z liczbą π ludzie zetknęli się już w starożytności. Zauważyli, że stosunek obwodu koła do jego średnicy jest wartością stałą, niezależnie od wielkości koła. Pierwsze źródła dowodzące świadomego korzystania z własności liczby π pochodzą ze starożytnego Babilonu.  

Żeby obliczyć wartość liczby pi, wystarczy podzielić długość okręgu przez jego średnicę. Właśnie dziś uczniowie naszej szkoły mierzyli centymetrem krawieckim obwód koła, średnicę i obliczali wartość liczby pi. Wyniki były dość dokładne nawet 3, 16. 

Na zajęciach uczniowie dowiedzieli się, że nie da się podać dokładnej wartości liczby pi, że jest to ułamek dziesiętny nieskończony i nieokresowy. Znaleźli 18 miejsc po przecinku liczby pi, licząc litery w poszczególnych słowach wierszyka: 

Dzień Liczby Pi – Wikipedia, wolna encyklopedia
Raz w maju, w drugą niedzielę   

Pi liczył cyfry pan Felek. 

Pomnożył, wysumował, 

Cyferki zanotował, 

Ale ma ich niewiele… 

π = 3,141592 653589 793238 … 

Zajęcia były udane! 

Tekst ZSP nr 4 – Katarzyna Jandy- nauczyciel matematyki