INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ TERMINÓW EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY, ULEGŁY ZMIANIE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH.

NOWE TERMINY TO: 16, 17, 18 CZERWCA 2020 ROKU