81 rocznica wybuchu II wojny światowej oraz obrony Twierdzy Modlin we wrześniu 1939 roku.

Jak co roku odbyły się uroczyste obchody rocznicy napaści na Polskę przez Niemcy 1 września 1939 roku oraz Związek Radziecki 17 września 1939. Młodzież Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 z Modlina Twierdzy wykazała patriotyczną postawę i wzięła udział w uroczystościach. Uczniowie pod opieką wychowawców, nauczycieli oraz dyrekcji szkoły złożyli hołd bohaterskim obrońcom ojczyzny.