Godziny pracy:
Pn: 7.30 – 10.20    11.05 – 14.10
Wt: 7.30 -11.10   11.55 – 13.20
Śr: 8.30 – 13.20   14.05 – 15.00
Cz: 8.30 – 15.00
Pt: 7.30 – 14.15

Bibliotekę odwiedza wielu nauczycieli ale na pewno zawsze znajdziesz tam tych, którzy pracują tu na codzień. W naszej szkole są to:

 • mgr Elżbieta Kutra

Panie te odpowiedzialne są za realizację poniższych zadań:

 • Praca wychowawczo – kształcąca:
  • kształtowanie kultury czytelniczej i osobistej uczniów;
  • kształtowanie postaw moralnych uczniów, ich stylu życia i systemu wartości zgodnie z zasadami etyki ze szczególnym zwróceniem uwagi na problem koncepcji i poszanowania prawa autorskiego;
  • rozbudzenie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką i indywidualnymi zainteresowaniami uczniów;
  • uczestniczenie w rozwijaniu kultury pedagogicznej środowiska poprzez gromadzenie, popularyzowanie i udostępnianie zbiorów z dziedziny wychowania i dydaktyki;
  • udzielanie porad w wyborach czytelniczych.
 • Udostępnianie zbiorów:udostępnianie zbiorów i ich wypożyczanie do domów;
  • udostępnianie księgozbioru podręcznego i zbiorów medialnych w czytelni;
  • pomoc w wyszukiwaniu materiałów w zbiorach biblioteki i w Internecie (Centrum Multimedialne);
  • wprowadzenie uczniów klas pierwszych gimnazjum i klas czwartych szkoły podstawowej do korzystania z biblioteki: regulamin, zbiory, zasady udostępniania, warsztat informacyjny.
 • Przygotowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji:
  • wdrażanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji poprzez powszechne zajęcia w ramach ścieżki z edukacji czytelniczej i medialnej oraz spotkania indywidualne z czytelnikiem i użytkownikiem biblioteki.
 • Realizacja ścieżki edukacyjnej:
  • zajęcia z zakresu wiedzy czytelniczej i medialnej będą odbywały się zgodnie z przygotowanym planem i tematyką dla poszczególnych oddziałów.
 • Realizacja zadań wynikających z planów pracy szkoły w bieżącym roku szkolnym.

Centrum multimedialne

Od lutego 2006 roku w czytelni szkolnej działa Centrum Multimedialne, które stanowi integralną część czytelni. Wyposażone jest ono w cztery stanowiska komputerowe ze stałym dostępem do Internetu i nowoczesne urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka). W 2005 r ukończyłam kurs dla opiekunów Szkolnego Centrum Multimedialnego. Zdobyłam szeroką wiedzę w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej. Dzięki niemu pomagam uczniom dotrzeć do potrzebnych im na zajęcia informacji dostępnych w Internecie.

Internet to ogromne źródło informacji metodycznej i merytorycznej. Korzystanie z Internetu daje możliwości nawiązania kontaktów z innymi ludźmi, wymiany poglądów, przesyłania danych oraz dokonywania zakupów. Z powodzeniem umożliwia wyszukiwanie nie tylko wiadomości związanych z przedmiotami i zajęciami ze ścieżki edukacyjnej, ale także zagadnień związanych z każdą inną dziedziną życia. Najwięcej informacji dostarczają wchodzącace w skład Internetu sieć World Wide Web (światowa pajęczyna), określana w skrócie WWW. Dostęp do zasobów tej sieci można uzyskać w wyniku połączenia się ze stroną o określonym adresie za pomocą przeglądarki internetowej.

Regulaminy biblioteczne

 • Regulamin biblioteki 
 • Regulamin czytelni 
 • Regulamin centrum multimedialnego 

Frequently Asked Questions

Jak długi okres czasu mogę przetrzymywać w domu wypożyczoną książkę/czasopismo?

Generalnie 14 dni jednak po uzgodnieniu z bibliotekarzem istnieje możliwośc przedłużenia tego okresu

Czy istnieje możliwośc wypożyczenia do domu pozycji z księgozbioru podręcznego lub zbiorów specjalnych (VHS, CD, DVD)?

Niestety nie ma takiej możliwości

Czy w środę mogę wypożyczyć książkę/czasopismo?

Niestety nie

Czy w środę można przebywać w czytelni?

Nie – środa jest dniem wewnętrznym biblioteki poświeconym na wykonywanie innych prac

Po co są zbiory specjalne i księgozbiór podręczny skoro nie można z nich wypożyczać żadnych pozycji?

Ze zbiorów specjalnych i księgozbioru można skorzystać w czytelni za zagodą bibliotekarza. Zbiory są również wykorzystywane przez nauczycieli w czasie ich zajęć lekcyjnych.

Co mam zrobić jeśli zgubiłem/zniszczyłem książkę?

Najlepszym rozwiązaniem jest odkupienie książki o tym samym tytule

Czy kolega/koleżanka może wypożyczyć dla mnie książkę?

Niestety nie ma takiej możliwości

Czy jeżeli nie jestem uczniem ani pracownikiem szkoły mogę wypożyczać zbiory biblioteki do domu?

Niestety nie praktykujemy czegoś takiego

Czy w takim przypadku jak wyżej mogę korzystać ze zbiorów na miejscu – w czytelni?

Tak