W dniu 4 czerwca 2021 r. w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4
w Nowym Dworze Mazowieckim organizowany jest dyżur.
Prosimy o wpisanie na listę dzieci, które będą obecne w tym dniu w przedszkolu.
Zapisy w dniach: 24, 25 maja 2021 r. Lista znajduje się w gabinecie intendenta.