Dzień Kolorowych Skarpetek.

21 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Zespołu Downa.

Nasza społeczność szkolna podjęła “skarpetkowe wyzwanie” zakładając tego dnia dwie różne, kolorowe skarpetki. Tym samym wyraziliśmy akceptację i poparcie dla ludzi z Zespołem Downa.

21 marca to nieprzypadkowa data. W 21 parze chromosomów osoby z Zespołem Downa zamiast dwóch, mają trzy chromosomy. Stąd też inna nazwa tego zaburzenia – trisomia 21. Kolorowe skarpetki, podobnie jak data obchodów, mają znaczenie symboliczne. Symbolizują odmienność, różnorodność, niedopasowanie, czyli wszystko to, z czym spotykają się codziennie ludzie z niepełnosprawnością. Dziękujemy za udział w akcji uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły.

Tekst: A.Arent, A. Bziuk-Żeleżnicka, M. Rytel