Dzień Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Modlinie Twierdzy

W dniu 29 września 2020 r. w naszej szkole odbył się Dzień Samorządu Uczniowskiego. W wyborach do SU startowało siedmioro kandydatów reprezentujących klasy 4-8, którzy przedstawili siebie oraz swoje programy wyborcze.

Podliczeniem głosów zajęła się komisja pod nadzorem opiekuna SU Pani Barbary Siwek. I tak w głosowaniu wzięło udział łącznie 223 osób, kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:

FAJDEK KUBA 8A – 72 głosy

MARCHELEWICZ GABRIELA 6A – 5

MIZERSKA AMELIA 8A – 10

TOPOLEWSKA ZUZANNA 8C – 64

TOŚKA KLAUDIA 7C – 43

TUROS AMELIA 4B – 6

WYSOCKA MARIA 8B – 20

Nieważne były 3 głosy

W związku z powyższym uczniowie z największą ilością głosów, w bieżącym roku szkolnym będą pełnili następujące funkcje:

KUBA FAJDEK – Przewodniczący SU

ZUZANNA TOPOLEWSKA – Z-ca przewodniczącego SU

KLAUDIA TOŚKA – Skarbnik

Opiekun SU – B. Siwek