DZIEŃ TOLERANCJI W ŚWIETLICY.

Z okazji obchodów Dnia Tolerancji wychowankowie świetlicy wzięli udział w szeregu aktywności. Dyskutowali, jak wyglądałby świat, gdyby wszyscy byli tacy sami lub – co gorsza – nikt nie okazywał sobie szacunku. Zastanawiali się, jak można przeciwdziałać dyskryminacji. Część uczniów stworzyła krzyżówkę z hasłem „tolerancja”, którą następnie rozwiązały pozostałe dzieci. Zwieńczeniem obchodów było przygotowanie plakatów zachęcających do okazywania sobie wzajemnie szacunku i pomocy.

Tekst i foto ZSP nr 4 – A. Witkowska