I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

W dniu 09 listopada 2021 r. odbyła się I sesja nowo powołanej Młodzieżowej Rady Miejskiej na rok 2021/22

Młodzieżowych Radnych reprezentowali uczniowie zrzeszeni i działający w Radach Samorządów Uczniowskich w szkołach nowodworskich na szczeblu podstawowym i średnim. Naszą szkołę reprezentowali: Klaudia Tośka z kl.8c oraz Szymon Boczek z kl.7c

Młodzi Radni podczas pierwszej sesji zostali zaprzysiężeni, a ponadto dokonali wyborów funkcyjnych. Od dorosłych Radnych Rady Miejskiej pana burmistrza Jacka Kowalskiego, przewodniczącego rady miejskiej pana Krzysztofa Bisialskiego oraz wiceprzewodniczącej pani Grażyny Nadrzyckiej uzyskali wiele cennych wskazówek dotyczących roli radnych.

Ponadto uczniowie mieli możliwość po raz pierwszy zadawać pytania włodarzowi naszego miasta panu burmistrzowi.

Mamy nadzieję, że młodzi, kreatywni radni już wkrótce wykażą się zaangażowaniem w swoją nową pracę a ich pomysły będą twórcze i ciekawe.

Powodzenia !!!
Tekst i foto – ZSP nr 4 opiekun SU Barbara Siwek