I Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.

W dniu 5 marca 2020 r. odbyła się I Sesja nowo powołanej Młodzieżowej Rady Miejskiej, której koordynatorem został Radny Pan Tomasz Reginis.

Młodzieżowych Radnych reprezentowali uczniowie zrzeszeni i działający w Radach Samorządów Uczniowskich w szkołach nowodworskich na szczeblu podstawowym i średnim. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy 7: Zuzanna Biegaj i Zofia Napiórkowska.

Młodzi Radni podczas pierwszej sesji zostali zaprzysiężeni, a ponadto dokonali wyborów funkcyjnych. Od dorosłych Radnych Rady Miejskiej uzyskali wiele wskazówek dotyczących roli radnych.

Ponadto w dniu 11 marca Młodzi Radni spotkali się z Panem Burmistrzem Jackiem Kowalskim. Wysłuchali cennych rad oraz przedstawili zarys własnych pomysłów.

Mamy nadzieję, że młodzi, kreatywni uczniowie już wkrótce wykażą się zaangażowaniem w swoją nową pracę a ich pomysły będą twórcze i ciekawe.

Powodzenia !!!

Tekst i foto ZSP nr 4 – opiekun SU w ZSP nr 4 Barbara Siwek