INFORMACJA

Na prośbę Pana Burmistrza Miasta Jacka Kowalskiego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze na wszystkich poziomach zostają zawieszone do 27 marca 2020 roku.