Konkurs logopedyczny “Głoskowe rysowanki”.

 Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki szkolnego konkursu logopedycznego „GŁOSKOWE RYSOWANKI”, konkursu zorganizowanego w ramach Europejskiego Dnia Logopedy, przez logopedów-p. Arletę Lemańską i p. Beatę Kielar.
Zadanie skierowane było do uczniów zerówek i klas I-III, a polegało na wykonaniu pracy plastycznej w dowolnej technice z możliwością zastosowania różnych materiałów.
Prace oceniane były zgodnie z następującymi kryteriami:
oryginalność;
pomysłowość;
różnorodność plastycznych środków wyrazu;
estetyka wykonania.
Komisja konkursowa dokonała oceny prac zgłoszonych do konkursu i wyłoniła trzech Laureatów Konkursu:
I miejsce : Lena Rojek klasa IIa ,
II miejsce : Pola Filipiak klasa IIa ,
III miejsce: Jan Ogonek klasa IIb .
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a autorom nagrodzonych prac serdecznie gratulujemy!!!

Tekst ZSP nr 4 – Arleta Lemańska