Konkurs na najładniejszą kartkę świąteczną z życzeniami w języku angielskim.

Został rozstrzygnięty konkurs na najładniejszą kartkę świąteczną z życzeniami w języku angielskim:

I miejsce: Amelia Turos klasa 6b

II miejsce: Barbara Cichal klasa 4a

III miejsce: Wiktor Napiórkowski klasa 7a

Tekst ZSP nr 4 – Ewa Szmytkowska
Foto ZSP nr 4 – Artur Kielar