Konkurs na przepis lub książkę kucharską “Zdrowie na talerzu”.

Regulamin szkolnego konkursu na przepis lub książkę kucharską :

ZDROWIE NA TALERZU”

§ 1 Informacje podstawowe

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie

2. Organizatorem konkursu są pedagodzy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim

3. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 4 Nowym Dworze Mazowieckim.

4. Biorąc udział w konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu określone w niniejszym regulaminie.

§ 2 Cele konkursu

1. Propagowanie zdrowego żywienia dzieci i młodzieży.

2. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.

3. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania zdrowej żywności.

4. Rozwijanie zainteresowań artystycznych.

§ 3 Zasady konkursu

1. Pracę należy składać do pedagogów szkolnych do dnia 27 listopada 2020. ( w razie nauczania zdalnego, pracę zostawiamy w szkole na portierni)

2. W konkursie może wziąć udział uczeń, który jest członkiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim.

3. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie zdrowych przepisów kulinarnych na formacie A4 na pierwsze, drugie śniadanie, deser z pełnym opisem, składnikami oraz zdjęciami lub rysunkami dań przygotowanych na bazie przepisu.

4. Uczestnik konkursu z klas I-III może zgłosić jeden przepis, uczniowie klas IV-VIII składają przepisy w formie książki (minimum 3 propozycje).

5. Komisja złożona z członków Zespołu oraz reprezentantów uczniów z naszego Zespołu spośród złożonych przepisów wybierze trzy zwycięskie i nagrodzi ich autorów.

§ 4 Nagrody

1. Nagrodami za I, II i III miejsce będą atrakcyjne nagrody niespodzianki, dla wszystkich uczestników nagrody w postaci dodatkowej oceny celującej z zajęć przyrodniczych w klasach 5-8 z biologii.

§ 5 Warunki otrzymania nagród

1. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w terminie do 14 dni od momentu zakończenia konkursu na stronie Zespołu Szkoły.

Organizatorzy:

Agnieszka Arent

Marta Rytel