Konkurs plastyczny dla uczniów klas 0-III

W związku z obchodzonym 20 listopada OGÓLNOPOLSKIM DNIEM PRAW DZIECKA w naszej szkole odbył się konkurs plastyczny adresowany do uczniów z klas 0-III.

Motywem przewodnim konkursu było hasło PRAWA DZIECKA OCZAMI DZIECI. Temat pracy konkursowej musiał obejmować wybrany aspekt praw, zapisany w Konwencji o Prawach Dziecka.

Celem konkursu było przede wszystkim poszerzenie wiedzy na temat praw dziecka, pobudzenie aktywności twórczej oraz rozwijanie kreatywności.

Miejsce I zajęła praca wykonana przez Franciszka Borowskiego z gr. 0 a, miejsce II zajęła praca przygotowana przez Antoniego Fabka z gr. 0 a, miejsce III przyznano Wiktorii Końskiej z klasy I b.

Zwycięskie prace zostały nagrodzone, wszystkim uczestnikom konkursu zostały wręczone dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Serdecznie gratulujemy!

Tekst i foto – P. Kuczera-Kierzkowska