“Międzynarodowy Dzień Pisarzy w świetlicy”

3 marca obchodziliśmy w naszej świetlicy Międzynarodowy Dzień Pisarzy. Podczas zajęć przybliżyliśmy dzieciom sylwetki wybranych twórców literatury dziecięcej oraz ich najbardziej znane dzieła. Dzieci rozpoznawały tytuły popularnych utworów na podstawie odczytanych fragmentów. Ponadto dowiedziały się, jaką drogę musi przejść książka, zanim trafi do rąk czytelnika. Na zakończenie wykonały ozdobne papierowe pióra – symbol pisarzy, z których powstała dekoracja świetlicy. Tekst i foto: I. Szeliga-Nagiel.