W poniedziałek 16 listopada dzieci z Miejskiego Żłobka nr1 w Nowym Dworze Mazowieckim obchodziły ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowy Dzień Tolerancji.

Nasi milusińscy uczestniczyli w spotkaniu prowadzonym przez Panią psycholog mgr Martę Kaczmarek-Antos. Dzięki prezentacji oraz kolorowym dekoracjom dzieci dowiedziały się, że bez względu na to jak wyglądamy każdemu należy się szacunek, nie należy nikomu robić krzywdy. Poznały, że powinny szanować cudze uczucia, poglądy i upodobania.

Zadaniem dzieci było wykonanie pracy plastycznej ,,Taki jestem”. Prace zostały połączone tworząc ,,Nić Tolerancji” i wyeksponowane do podziwiania przez rodziców.

Na koniec wykonano wspólną pamiątkową fotografię.

Foto: mgr Kinga Kuczkowska
Artykuł: Ewelina Boczek