PROCEDURY DLA UŻYTKOWNIKA mLegitymacji

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA INSTALACJI mLegitymacji

WNIOSEK RODZICA O WYDANIE mLegitymacji

WNIOSEK RODZICA O WYCOFANIE ZGODY NA mLegitymację

Pamiętajcie,

że to Wasi rodzice muszą wypełnić wniosek

a razem z wnioskiem należy przynieść jedno, aktualne zdjęcie legitymacyjne. !!!!!