Nagroda w konkursie “Szkoła z sercem”.

Przez wiele tygodni nasi uczniowie, przedszkolaki, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni zbierali korki na konkurs: “NDM-Szkoła z Sercem”, którego celem było zebranie jak największej ilości korków i nakrętek. Zostaną one przekazane na leczenie i rehabilitację Mikołaja Kamińskiego – młodego nowodworzanina walczącego o zdrowie po udarze mózgu.

Organizatorzy ufundowali naszej szkole nagrodę specjalną – za największą liczbę zebranych kilogramów. Dziękujemy! Cieszymy się, że mogliśmy pomóc? Życzymy zdrowia Mikołajowi! A wszystkim zaangażowanym w tę akcję PIĘKNIE DZIĘKUJEMY.

Emilia Napiórkowska