Obchody Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami.

3 XII na jednym z korytarzy naszej szkoły zawisła prezentacja przygotowana z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami – święta ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 r.

Gazetka jest dostępna w grudniu dla wszystkich uczniów kl. 3-8. Mogli się z nią zapoznać także rodzice uczniów kl. 4-8 podczas zebrań klasowych (14 XII).

Częścią obchodów tego święta w naszej placówce, były również warsztaty – prowadzone przez pedagoga specjalnego w wybranych klasach 4-8. Umożliwiły one młodzieży bliższe poznanie problemów osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz zasad savoir vivre wobec nich.

Bywa, że „odwracamy wzrok”, bo nie wiemy jak się zachować, nie dostrzegamy lub nie rozumiemy określonych trudności. Dodatkowo, nie każda z nich jest widoczna i czytelna dla otoczenia. Warsztaty umożliwiły uczniom trenowanie umiejętności zachowania wobec osób z różnymi niepełnosprawnościami, ćwiczenie uważności, pomogły wyjaśnić wiele wątpliwości, m.in. uzyskać odpowiedź na pytanie: Czy wypada do osoby niewidzącej powiedzieć „Do widzenia?”

Tekst i foto ZSP nr 4 – Agata Bziuk-Żeleźnicka