OSIĄGNIĘCIA 

ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 4 

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Osiągnięcia rok szkolny 2018/2019 – tutaj