Pierwszy Dzień Wiosny w SP 4 w Modlinie Twierdzy.

Dzień 21 marca 2022 r. przygotowany przez Samorząd Uczniowski – p. B. Siwek, oraz p. E. Napiórkowską  i p. S. Krzeczkowskiego w naszej szkole, obchodziliśmy w sposób szalony i  wesoły.

 Uczniowie klas 3-8 oraz nauczyciele byli ubrani w wiosennie  i kolorowe stroje, bądź posiadali wiosenne gadżety: okulary, wianki . Dodatkowo w związku z tym, że w dniu 21.03 obchodzony jest Dzień Osób z Zespołem Downa, którego medyczna nazwa to Trisomia chromosomu 21 na znak tolerancji wszyscy założyli kolorowe skarpetki nie do pary symbolizujące niedopasowanie społeczne i genotypowe oraz wykonali klasowe zdjęcia.

Przeprowadzone zostały dwa konkursy. Pierwszy to teleturniej wiedzy „Jeden    z dziesięciu”, który przygotował i przeprowadził p. S. Krzeczkowski. Uczestnicy odpowiadali na różnego rodzaju pytania z wielu dziedzin, trzeba było wykazać się wszechstronną wiedzą przy tym opanowując emocje  związane z wystąpieniem przed szeroką publicznością.

Zwycięzcami tego konkursu zostali:

I miejsce – Jakub Szewczak kl 8a

II miejsce – Szymon Grabowski kl. 8b

III miejsce – Zuzanna Okrasa kl. 7a

Zwycięzcy otrzymali puchary ufundowane przez prezesa UKS Reduta p. S. Krzeczkowskiego oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Samorząd Uczniowski.

Drugi konkurs to – pokaz talentów i umiejętności naszych uczniów  „Pokaż co potrafisz” do którego zgłosiło się 17 uczestników. Artyści zostali podzieleni na dwie kategorie muzyczną (śpiew i gra na instrumencie) oraz sportową w szerokim tego słowa znaczeniu.

Każdy występ był jedyny w swoim rodzaju, każdemu towarzyszyły niemałe emocje.

Stąd jury w składzie: p. A. Biegaj, p. E. Napiórkowska oraz p. S. Krzeczkowski mieli nie lada wyzwanie oceniając występujących. Jurorzy przyznali kilka miejsc ex aequo.

I tak w kategorii sportowej:

I miejsce – Nikola Żeleźnicka kl. 8b (akrobatyka w kole – Aerial Hoop)

II miejsce – Nadia Czerkas kl. 4a (taniec) oraz Hanna Prokopiuk  (żonglerka)

III miejsce – Joanna Frąckiewicz kl 3a (akrobatyka na macie)

IV miejsce – Dawid Jagiełło kl. 3c (kostka Rubika), Katarzyna Tendera kl. 3b (taniec), Gabriela Grzybowska kl. 5b (taniec), Miłosz Milewski kl. 5b (łamanie desek – taekwondo), Elżbieta Mrowińska kl. 7c (żonglerka)

Natomiast w kategorii muzycznej:

I miejsce – Agata Krzeczkowska kl. 6a (jedna uczestniczka śpiewająca z podkładem muzycznym profesjonalnym)

II miejsce – Maria Kilian kl. 5b (śpiew) i Amelia Turos kl. 5b (śpiew)

III miejsce – Amelia Rucińska kl. 3a (śpiew i gra na keyboardzie) i Aleksandra Pożycz kl. 8c (śpiew)

IV miejsce – Lena Wojtczak kl. 4a (śpiew), Adrian Liwski kl. 4a (śpiew), Iza Jakuczek kl. 6a (gra na keyboardzie)

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Samorząd Uczniowski,  pozyskane z pracy sklepiku szkolnego za co szczególne podziękowania należą się wolontariuszom pracującym na rzecz SU: Klaudii Tośka, Szymonowi Boczkowi, Zuzannie Smukowskiej, Mai Izdebskiej oraz Hani Grądzkiej, Amelii Turos, Agacie Krzeczkowskiej, Ani Śmielińskiej. BRAWO WY !!!

W konkursie młodych talentów dodatkowo trzy nagrody specjale ufundował p. dyrektor Z. Szmytkowski dla: N. Żeleźnickiej, A. Krzeczkowskiej oraz A. Liwskiego.

GRATULACJE dla wszystkich występujących – byliście niesamowici !!!

Podziękowania także należą się klasie 7a – pod kierunkiem p. A. Dąbrowieckiej za wiosenny HAPPENING z elementami integracji i powitania, skierowanymi do naszych nowych uczniów pochodzących z Ukrainy, którzy zaprezentowali się i przedstawili wszystkim oraz otrzymali pamiątkowe gadżety od SU.

Podczas uroczystości nie zabrakło także tradycyjnego tańca integracyjnego Belgijki, która wyzwalała energię wśród zebranej na hali publiczności.

Wyłoniono także  laureatów innych konkursów przedmiotowych – muzyki pt. „Portret Chopina”.

I miejsce – Amelia Wiórkiewicz kl 7a

II miejsce – Marcin Górecki kl. 4a

III miejsce – Szymon Węgielski kl. 7a

Wyróżnienie – Emilia Trzpioła kl. 5b

Ten dzień upłynął na dobrej i bezpiecznej zabawie. Tradycji stało się zadość, lekcji nie było !!!

Tekst i foto ZSP nr 4 – B. Siwek – opiekun SU