Podsumowanie akcji „Grosz do Grosza” w ramach programu – „Dzwonek na obiad”.

Dzięki zaangażowaniu uczniów, Szkolnego Koła Wolontariatu i pedagogów udało się zebrać pokaźną kwotę rzędu 616,50 zł, podczas akcji „Grosz do Grosza” na rzecz Fundacji „Być Bardziej” w ramach programu „Dzwonek na Obiad” W tygodniowej akcji zbierane były środki pieniężne na dofinansowanie obiadów dla dzieci z rodzin dotkniętych ubóstwem. Jednocześnie zwróciliśmy szczególną uwagę na problem marnowania żywności, niedożywienia na świecie i zdrowego odżywiania.

Program ten objęty został patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Tekst i foto – ZSP4 A.Arent, M.Rytel