POLITYKA PRYWATNOŚCI
ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 4

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Zachowanie poufności danych jest dla Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim niezwykle ważne i chcemy, aby każda osoba, której dane posiadamy wiedziała, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę Prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.
Aby informacje o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych były bardziej przejrzyste i czytelne, podzieliliśmy Politykę Prywatności na różne rozdziały. Zależnie od tego, czy mówimy o uczniu, rodzicu, opiekunie, pracowniku Zespołu, czy naszym partnerze w działalności oświatowej, będą Państwa dotyczyły odpowiednio spersonalizowane zapisy w Politykach Prywatności. W każdej Polityce Prywatności, poszczególne rozdziały szczegółowo opisują, jak przetwarzamy powierzone nam dane osobowe, jakie macie Państwo prawa – na przykład, jak uzyskać dostęp do swoich danych i jak powiadomić nas, abyśmy zaprzestali ich przetwarzania.

Naszą Politykę Prywatności zamieszczamy poniżej.

Jeśli macie Państwo pytania dotyczące swoich danych osobowych lub chcecie się dowiedzieć, jak uzyskać dostęp do nich, lub jak je usunąć możecie skontaktować się z naszym inspektorom ochrony danych Panią Beatą Duch-Kosiorek:
1) pisząc na adres: iodo@zstwierdza.edu.pl
2) dzwoniąc w godzinach 7.00-14.00, tel. 22 713 03 28


Pozdrawiamy serdecznie

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4
w Nowym Dworze Mazowieckim

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKIEROWANA DO UCZNIÓW I RODZICÓW

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKIEROWANA DO PRACOWNIKÓW

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKIEROWANA DO NASZYCH PARTNERÓW W PRACY OŚWIATOWEJ