Rozstrzygnięcie konkursu „ZDROWIE NA TALERZU”.

W lutym b.r. rozstrzygnięto konkurs „Zdrowie na talerzu”, którego celem było wykonanie książki kucharskiej. Złożono 11 prac w grupie klas IV-VIII i 4 przepisy w kategorii klas I – III. Wszystkie prace zostały docenione oceną dodatkową na I semestr z przedmiotu przyrodniczego.

Najciekawsze zostały nagrodzone:

w grupie uczniów klas IV -VIII

I miejsce Zuzanna Biegaj 8b

II miejsce Zuzanna Topolewska 8c

III miejsce Mateusz Mederski 6c i Maciej Myśliwiec 6c

Wyróżnienia:

Maria Kilian kl. 4b

Zofia Piotrowicz kl. 6a

w grupie uczniów klas I-III

I miejsce Michał Piotrowicz 3b

Wyróżnienia:

Martyna Pracka kl. 1c

Julian Budzowski kl. 1c

Kamila Karcz kl. 1c

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a wybranych uczniów z klas IV- VIII zapraszamy do sekretariatu po odbiór dyplomów i nagród ufundowanych przez Pana Dyrektora Zdzisława Szmytkowskiego.

Tekst i foto: ZSP nr 4 – A.Arent, M.Rytel