DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 4 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW

PRZYJMUJE

 W BUDYNKU GŁÓWNYM, BEMA 312

W ŚRODY W GODZINACH – 15.00 – 16.00,

LUB W INNY TERMINIE PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU SPOTKANIA W SEKRETARIACIE ZESPOŁU.

WNIOSKI:

PODANIE O ZWOLNEINIE Z OSTATNIEJ LUB PIERWSZEJ LEKCJI WF- U W PRZYPADKU POSIADANIA PRZEZ UCZNIA ZWOLNIENIA Z WF-U.

PODANIE O ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE.

PODANIE O ZWOLNIENIE Z LEKCJI RELIGII.

Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin.