ŚLUBUJEMY!

We wtorek 25 października 2022 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Modlinie Twierdzy pierwszaki uroczyście ślubowali na sztandar szkoły, być dobrym Polakiem  i uczniem. Następnie dyrektor p. Emilia Napiórkowska pasowała pierwszoklasistów na uczniów tej szkoły.  Uroczystość swą obecnością zaszczycili nie tylko rodzice  i dziadkowie, ale również Burmistrz Miasta  p. Jacek Kowalski, Radna Rady Miejskiej  p. Justyna Paszkiewicz, Przewodnicząca Rady Rodziców p. Wioletta Lubelska. Pierwszoklasiści pod kierunkiem nauczycieli p. Doroty Kałamagi, p. Katarzyny Borkowskiej i p. Marzeny Gereluk przygotowali ciekawy program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje wiadomości  i umiejętności na temat szkoły  i kraju. Wszyscy byli wzruszeni i nie żałowali gromkich braw.

Na zakończenie uroczystości wręczono bohaterom tego dnia nagrody. Sponsorami byli: burmistrz p. Jacek Kowalski, dyrektor szkoły p. Emilia Napiórkowska, przewodniczący rady powiatu p. Zdzisław Szmytkowski, radna   p. Justyna Paszkiewicz, rada rodziców. Drugoklasiści podarowali młodszym kolegom  zakładki, które sami zrobili.

Wszystkim pierwszakom i ich rodzicom gratulujemy i życzymy samych sukcesów. 

 Tekst i foto ZSP nr 4 – E. Rudnicka