Spotkanie z Policją

14 kwietnia uczniowie klas 5-8 mieli możliwość spotkania z funkcjonariuszką nowodworskiej Komendy Powiatowej Policji. Policjantka przeprowadziła pogadankę na temat przemocy rówieśniczej i odpowiedzialności karnej nieletnich. Uczniów zapoznano z problematyką przemocy, przestępstw i demoralizacji. Poza tym poinformowano o odpowiedzialności i skutkach prawnych popełnianych czynów. Organizatorki: A. Arent i M. Stępińska