Spotkanie z sędzią

W piątek 2 czerwca zakończył się cykl spotkań uczniów klas IV-VIII z Sędzią. Od kwietnia uczniowie uczestniczyli w pogadankach zorganizowanych przez Sędziów na temat przemocy, demoralizacji i prawnej odpowiedzialności za przejawianie tych postaw, czy zachowań. Spore zainteresowanie uczniów wzbudziła specyfika pracy w sądzie. Serdecznie dziękujemy sędziom z Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim za wsparcie placówki w realizacji działań profilaktycznych.

Organizatorki: A. Arent i M. Stępińska.