ŚWIĄTECZNA PACZKA NA KRESY 2023

W tym roku tak jak w poprzednich latach nasza szkoła włączy się w akcję zbiórki żywności dla mieszkańców Kresów, czyli wschodnich obszarów pogranicza Polski.

Zachęcamy uczniów do przynoszenia artykułów spożywczych do swoich klas, a 30.11.2023 r. do pokoju nauczycieli wf, skąd przekażemy dary dalej.

Liczymy na Wasze Wielkie Serduszka 💝