ŚWIETO EDUKACJI NARODOWEJ

14 października to święto wszystkich pracowników oświaty.  W tym roku w naszej szkole uroczystą akademię przygotowali uczniowie klasy 3 a i 3 c pod kierunkiem p. Angeliki Gawryś i Doroty Kałamagi. Było dostojnie i uroczyście, ale również radośnie i zabawnie. Dyrektor szkoły p. Zdzisław Szmytkowski oraz obecna na uroczystości Przewodnicząca Rady Rodziców p. Wioletta Lubelska podziękowali wszystkim pracownikom za trud włożony w kształtowanie postaw młodego człowieka oraz złożyli życzenia zdrowia, cierpliwości i nadziei na lepsze jutro.

Samorząd Uczniowski pod kierunkiem p. Barbary Siwek przygotował z tej okazji dla swoich nauczycieli – niespodziankę “Nominacje” w kategoriach: „Dyrektor na dziesiątkę”, „Dobra dusza”, „Mistrz humoru”, „Złoty wykładowca”, „Mistrz cierpliwości”, „Mistrz pomysłów”. Zostały one wręczone przez uczniów i nagrodzone gromkimi brawami.