Partnerzy Zespołu Szkół

Współpraca ma na celu podniesienie jakości pracy szkoły w sferach: dydaktycznych, wychowawczych, gospodarczych.

 1. Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim.
 2. Rada Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
 3. Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.
 4. Straż Miejska w Nowym Dworze mazowieckim
 5. Biuro Poselskie Poseł na Sejm RP Pani Jadwigi Zakrzewskiej.
 6. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Dworze Mazowieckim.
 7. ZEC Nowy Dwór Mazowiecki.
 8. Zarząd Budynków Komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim.
 9. Garnizonowy Klub Oficerski Modlina Twierdzy.
 10. Garnizonowa Przychodnia Lekarska. w Modlinie Twierdzy.
 11. Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Nowym Dworze Mazowieckim.
 12. Koło Seniorów Lotnictwa Polskiego w Modlinie Twierdzy.
 13. UKS „Reduta” w Modlinie Twierdzy.
 14. ZHP drużyna działająca na terenie osiedla.
 15. Archiwum MON w Modlinie Twierdzy.
 16. Jednostki Wojskowe stacjonujące na terenie Modlina Twierdzy, Kazunia i Nowego Dworu Mazowieckiego.
 17. Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Nowym Dworze Maz.
 18. ZNP oddział powiatowy w Nowym Dworze Mazowieckim
 19. OPS Nowy Dwór Mazowiecki
 20. PCK Nowy Dwór Mazowiecki
 21. NOK Nowy Dwór Mazowiecki
 22. NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki.
 23. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie.
 24. ODN Warszawa i ośrodek pedagogiczny w Nowym Dworze Maz.
 25. Związek byłych Żołnierzy Zawodowych Nowy Dwór Mazowiecki
 26. Koło Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Nowym Dworze Mazowieckim
 27. TPD Nowy Dwór Mazowiecki
 28. Biblioteka Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim
 29. Parafia Rzymsko – Katolicka św. Barbary w Modlinie Twierdzy
 30. Parafia Rzymsko-Katolicka św. Maksymiliana Kostki w Modlinie
 31. Szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie z terenu gminy Nowy Dwór Mazowiecki i powiatu nowodworskiego.
 32. Współpraca polsko – niemiecka „Pojednanie”.
 33. bank BGZ oddział Nowy Dwór Mazowiecki.