Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2019/2020.

W dniu 27 września 2019 r. w ZSP nr 4 w Modlnie Twierdzy odbył się dzień małego samorządu. W wyborach do SU startowało sześcioro kandydatów reprezentujących klasy 4-8. Najpierw przedstawiono uczniom zasady demokratycznych wyborów. 

 Następnie zgromadzona licznie młodzież obejrzała i wysłuchała prezentację kandydatów , po czym każdy z głosujących otrzymał kartkę do głosowania i oddał jeden głos na swojego kandydata. Kartki oczywiście wrzucano do urny wyborczej.

Podliczeniem głosów zajęła się komisja pod nadzorem opiekuna SU Pani Barbary Siwek. I tak w głosowaniu wzięło udział łącznie 231 osób, kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:
BIEGAJ ZUZANNA 7B 29 głosów
FAJDEK KUBA 7A 36
FEDORÓW MARIA 8B 95
NAPIÓRKOWSKA ZOFIA 7A 33
PRĘGOWSKA DOMINIKA 8A 32
TOŚKA KLAUDIA 6C 6
W związku z powyższym uczniowie z największą ilością głosów, otrzymali następujące funkcje:
MARIA FEDORÓW – Przewodnicząca SU
KUBA FAJDEK – Z-ca przewodniczącej SU
ZOFIA NAPIÓRKOWSKA – Skarbnik
Opiekun SU – B. Siwek