Wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Dzień Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Modlinie Twierdzy

W dniu 27 września 2021 r. w naszej szkole odbył się Dzień Samorządu Uczniowskiego. W wyborach do SU startowało pięcioro kandydatów reprezentujących klasy 5-8, którzy przedstawili siebie oraz swoje programy wyborcze.

Podliczeniem głosów zajęła się komisja pod nadzorem opiekuna SU Pani Barbary Siwek. I tak w głosowaniu wzięło udział łącznie 215 osób, kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:

BOCZEK SZYMON  7C                              68 głosów

GRĄDZKA  HANNA  5B                            16

IZDEBSKA  MAJA  8A                                45

SMUKOWSKA  ZUZANNA  8A                34

TOŚKA  KLAUDIA      8C                           52

Nieważne były 2 głosy

W związku z powyższym uczniowie z największą ilością głosów, w bieżącym roku szkolnym będą pełnili następujące funkcje:

SZYMON BOSZEK                         –  Przewodniczący SU

KLAUDIA  TOŚKA                          –  Z-ca przewodniczącego SU

MAJA  IZDEBSKA                         –  Skarbnik

Tekst i foto ZSP nr 4 – opiekun SU – B. Siwek