Obowiązujących  w klasach 0-3 Szkoły Podstawowej nr 4  im. Obrońców Modlin

  • podręczniki dla klas 1, 2 i 3 uczniowie wypożyczają z biblioteki szkolnej.
  • podręczniki dla klas 0 kupują rodzice po otrzymaniu informacji w 1 tygodniu września.