ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE

Od 11 maja 2020 roku w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej i żłobku rozpoczynają się zajęcia opiekuńcze.

W ZAJĘCIACH MOGĄ UCZESTNICZYĆ TYLKO DZIECI ZDROWE !!!!

KARTY ZGŁOSZENIOWE NALEŻY DOSTARCZYĆ DO 08.05.2020 r. DO GODZ. 10.00 DO SKRZYNKI PODAWCZEJ W BUDYNKU GŁÓWNYM ZESPOŁU, UL. BEMA 312