SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH  DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM – MODLIN TWIERDZA W 2017 ROKU.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Treść ogłoszenia.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TREŚĆ SIWZ

FORMULARZE – ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ ZAPISANE W PROGRAMIE DO EDYCJI

ZAŁACZNIK 1 Oświadczenie stanowiącego wstępne potwierdzenie że wykonawca nie podlega wykluczeniu

ZAŁĄCZNIK 2    Formularz oświadczenia wykonawcy o liście podmiotów należących do tej grupy kapitałowej

ZAŁĄCZNIK 3    Formularz oferty wykonawcy

ZAŁĄCZNIK 4    Kosztorys oferty – pieczywo i wyroby cukiernicze

ZAŁĄCZNIK 5     Kosztorys oferty – ryby i mrożonki

ZAŁĄCZNIK 6    Kosztorys oferty – warzywa i owoce świeże

ZAŁĄCZNIK 7    Kosztorys oferty – mięso i wędliny

ZAŁĄCZNIK 8    Kosztotys oferty – produkty ogólnospożywcze

ZAŁĄCZNIK 9    Kosztorys oferty – wyroby garmażeryjne

ZAŁĄCZNIK 10    Kosztorys oferty – produkty mleczne

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

strona 1

strona 2

strona 3

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE