DRODZY RODZICE
Informuję, iż zebrania z rodzicami w Publicznym Przedszkolu nr 4
odbędą się w dniu 28.04.2021r. w godz. 17:00 – 18:00 przez e – dziennik.

Wicedyrektor
Irena Wiśniewska