Zerówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 na wycieczce w Gąsiorowie.

26 września grupy „0”a, „0”b wyjechały na wycieczkę do dawnej zagrody młynarskiej „Młyn Gąsiorowo”. Po przybyciu na miejsce, zostali powitani przez gospodarzy. Najpierw dzieci uczestniczyły w warsztatach plastycznych i wykonały ziemniaczane stworki. Po prezentacji stworków przyszedł czas na otworzenie „Skrzyni pełnej skarbów”, czyli pokaz zabytkowych narzędzi rolniczych, warsztatowych i domowych. Dzieci z ogromnym zaciekawieniem wysłuchały historii ziemniaka oraz podziwiały różne odmiany ziemniaków. Atrakcją dla dzieci był udział w wykopkach. Po obiedzie przyszła pora na „ziemniaczane” zawody zręcznościowe na świeżym powietrzu. Dzieci wykazały się umiejętnością pracy zespołowej oraz współdziałania i współzawodnictwa, a najważniejsza była dobra zabawa. Pogoda dopisała, czas wycieczki szybko minął, a zerówkowicze wrócili zmęczeni z uśmiechem na twarzy.

Tekst i foto ZSP nr 4 – Patrycja Kuczera