Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim – mgr EMILIA NAPIÓRKOWSKA

Wicedyrektor przedszkola – mgr IRENA WIŚNIEWSKA

Wicedyrektor klas “0” – IIII SP i świetlicy – mgr EWA RUDNICKA
Wicedyrektor klas IV – VIII SP – mgr BARBARA SIWEK
Wicedyrektor ds. wychowawczych – mgr AGNIESZKA ARENT