Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim

Dyrektor i kadra kierownicza

Dyrektor i kadra kierownicza

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim – mgr ZDZISŁAW SZMYTKOWSKI

Wicedyrektor ds. przedszkola – mgr Irena Wiśniewska

Wicedyrektor ds. klas “0” – IIII SP i świetlicy – mgr Ewa Rudnicka

Wicedyrektor ds klas IV – VIII SP – mgr Marzena Gereluk

Wicedyrektor ds. wychowawczych i pomocy psychologiczno – pedagogicznej – mgr Agata Bziuk – Żeleźnicka