Dyrektor i kadra kierownicza

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim – mgr EMILIA NAPIÓRKOWSKA

Wicedyrektor ds. przedszkola – mgr Irena Wiśniewska

Wicedyrektor ds. klas “0” – IIII SP i świetlicy – mgr Ewa Rudnicka
Wicedyrektor ds klas IV – VIII SP – mgr Barbara Siwek
Wicedyrektor ds. wychowawczych i pomocy psychologiczno – pedagogicznej – mgr Agnieszka Arent