Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim – mgr EMILIA NAPIÓRKOWSKA

Wicedyrektor przedszkola – mgr MARTA KACZMAREK-ANTOS

Wicedyrektor klas “0” – III SP i świetlicy – mgr EWA RUDNICKA

Wicedyrektor klas IV – VIII SP – mgr BARBARA SIWEK

Wicedyrektor ds. wychowawczych – mgr AGNIESZKA ARENT