Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim

Zasady rekrutacji do klasy I SP