Crean plataforma de educación financiera para niños

OPŁATY

OGŁOSZENIE

OPŁATY  W  FORMIE  GOTÓWKOWEJ
w  miesiącu sierpniu 2021
PROSZĘ     UIŚCIĆ   W   DNIU:

11.08.2021r. (środa) – opłata  za wyżywienie

w godzinach  7.00 –   16.30     przerwa w godz.  14.00 do 14.30

Opłat  drogą elektroniczną   proszę dokonywać do 15 każdego miesiąca.

  PROSZĘ O TERMINOWE WPŁACANIE NALEŻNOŚCI.