Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim

Samorząd uczniowski

  • KUBA FAJDEK – Przewodniczący SU
  • ZUZANNA TOPOLEWSKA – Z-ca przewodniczącego SU
  • KLAUDIA TOŚKA – Skarbnik

                                                               opiekun SU B. Siwek