Uczniowie tworzący radę Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/ 2024

Przewodniczący: Wiktor Napiórkowski

Zastępca: Hanna Grądzka

Skarbnik: Krzysztof Sekutowicz

Opiekun SU – Pani Renata Sawicka-Turek