• ANTONI KARPOWICZ – Przewodniczący SU
  • HANNA GRĄDZKA – Z-ca przewodniczącego SU
  • AMELIA TUROS – Skarbnik

Agata Krzeczkowska i Nikola Łepkowska zostały członkiniami SU.

Opiekun SU – mgr Renata Sawicka-Turek.