Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim

Nadzór pedagogiczny dla klas IV – VIII

Nadzór pedagogiczny nad klasami IV – VIII sprawuje Pani mgr Barbara Siwek

tel. 22 713 03 28

ul. Bema 312