Bezpłatne laptopy dla uczniów

Szanowni Państwo,

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (Dz. U. z 2023 r., poz. 1369), uczniowie klas 4 otrzymają laptopy zakupione przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Organ prowadzący reprezentowany przez Dyrektora Zespołu zawiera z rodzicem/ opiekunem prawnym umowę przekazania na własność lub umowę użyczenia. Sporządzany jest również protokół przekazania laptopa.

Terminy podpisywania umów, protokołów i odbioru laptopów zostaną przekazane Państwu przez wychowawców klas czwartych.

Wzory dokumentów niezbędnych do przekazania dostępne będą w siedzibie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim. Proszę, aby osoby podpisujące umowy posiadały dowody osobiste lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Zachęcamy również do odwiedzenia strony “Bezpłatny laptop dla ucznia – Ministerstwo Cyfryzacji” po więcej informacji: Pytania i odpowiedzi (laptopdlaucznia.gov.pl)

Dyrektor

mgr Emilia Napiórkowska

Plakat-A3_wersjaChlopak

klauzula-laptopy