Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim

Harmonogram naboru uzupełniającego do przedszkola

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej zostanie umieszczony gdy przedszkole będzie dysponować wolnymi miejscami po zakończonej rekrutacji.