Harmonogram rekrutacji uzupełniającej zostanie umieszczony gdy przedszkole będzie dysponować wolnymi miejscami po zakończonej rekrutacji.