Harmonogram rekrutacji uzupełniającej zostanie umieszczony w przypadku wolnych miejsc po zakończonej rekrutacji.