WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ:

  • W SEKRETARIACIE ZESPOŁU, UL. BEMA 312 W GODZINACH 7.00 – 15.30 ,
  • PRZESŁAĆ SCAN WNIOSKU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI NA ADRES MAILOWY ZESPOŁU sekretariat@zstwierdza.edu.pl z dopiskiem REKRUTACJA

WNIOSKI BĘDA PRZYJMOWANE TYLKO DO ………………… ROKU DO GODZINY 15.00.

WNIOSKI KTÓRE WPŁYNĄ DROGĄ MAILOWĄ …………………. ROKU PO GODZINIE 15.00 NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.