WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ:

  • W SEKRETARIACIE ZESPOŁU, UL. BEMA 312 W GODZINACH 7.00 – 15.30 ,
  • PRZESŁAĆ SCAN WNIOSKU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI NA ADRES MAILOWY ZESPOŁU sekretariat@zstwierdza.edu.pl z dopiskiem REKRUTACJA

WNIOSKI BĘDA PRZYJMOWANE TYLKO DO 15 marca 2023 r. DO GODZINY 15.00.

WNIOSKI KTÓRE WPŁYNĄ DROGĄ MAILOWĄ 15 marca 2023 r. PO GODZINIE 15.00 NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Adres do logowania w systemie elektronicznym – ndm.formico.pl