Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim

Rekrutacja do przedszkola

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ:

  • W SEKRETARIACIE ZESPOŁU, UL. BEMA 312 W GODZINACH 7.30 – 15.00 (po godzinie 15.00 wnioski można zostawić w kopercie),
  • PRZESŁAĆ SCAN WNIOSKU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI NA ADRES MAILOWY ZESPOŁU sekretariat@zstwierdza.edu.pl z dopiskiem REKRUTACJA

WNIOSKI BĘDA PRZYJMOWANE TYLKO DO 12.03.2021 ROKU DO GODZINY 15.00.

WNIOSKI KTÓRE WPŁYNĄ DROGĄ MAILOWĄ 12.03.2021 ROKU PO GODZINIE 15.00 NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.