Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim

Odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej

Odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej należy składać w terminie wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji do sekretariatu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 ul. Bema 312 w godzinach 7.00 – 15.30 lub drogą mailową sekretariat@zstwierdza.edu.pl.