Odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej należy składać w terminie wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji do sekretariatu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 ul. Bema 312 w godzinach 7.00 – 15.30 lub drogą mailową sekretariat@zs4.nowydwormaz.pl