Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej

Rekrutacja uzupełniająca odbywać się będzie tylko w przypadku gdy po rekrutacji właściwej szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.