Rekrutacja uzupełniająca odbywać się będzie tylko w przypadku gdy po rekrutacji właściwej szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.