Nadzór pedagogiczny dla klas “0” – III SP i świetlicy sprawuje Pani mgr Ewa Rudnicka.

Tel. 22 713 44 65

ul. Bema 227 (wejście od 29 Listopada)