Nadzór pedagogiczny dla klas “0” – III SP i świetlicy sprawuje Pani mgr Ewa Rudnicka.

Tel. (22) 713 44 65

ul. Bema 227 (wejście od ul. 29 Listopada)